Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on ajallisesti rajattu kokonaisuus. Tarjoan sitä omana palvelunaan ja työnohjausta edeltävänä, kun työyhteisö haluaa apua konfliktin purkamiseen ja sen vuoksi käyttäytymisen muuttamiseen.

Sovittelussa voi olla koko työyhteisö tai yksittäiset henkilöt, käytännössä kaikki, jotka mieltävät itsensä konfliktiin osallistuviksi. Sovittelija ei ehdota ratkaisuja tai puolusta mitään näkemystä (paitsi laillisuutta ja muuta pakottavien normien noudattamista). Hän toimii työnantajan kutsumana ja hänen toimeksiantonsa mukaan auttaen konfliktin osapuolet tekemään sopimuksen tilanteensa korjaamiseksi. Työnantajan edustaja avaa jokaisen yhteisen tilaisuuden. Sovittelija ei kirjaa mitään sovitteluprosessista, ei myöskään osallistujat. Ainoa kirjallinen tuote prosessista on sopimus, jonka kaikki konfliktin osapuolet ja sovittelussa olleet allekirjoittavat.

Prosessilla on rakenne:

  1. Infotilaisuus
  2. Yksilöhaastattelut
  3. Sovittelutapaaminen kaikkien osallistujien kanssa
  4. Seurantatapaaminen

Infotilaisuus Esimies kertoo, miksi olemme kokoontuneet. Sovittelija kertoo sovitteluprosessin rakenteesta. Hän korostaa omaa ulkopuolisuuttaan eli sitä, että hän ei ota kantaa eikä puolta asiassa. Konflikti on työyhteisön, myös ratkaisu on vain heidän. Infotilaisuuteen voivat osallistua työpaikalla kaikki, jotka kokevat konfliktilla olevan merkitystä työhönsä, vaikka eivät olisi konfliktissa mukana. Varsinaiseen sovitteluun otetaan vain ne henkilöt, joiden osallisuus siinä nähdään tarpeelliseksi.

Yksilöhaastattelut Sovittelija haastattelee jokaisen osallistujan erikseen (60 min). Hän pyytää haastateltavaa esittämään näkemyksensä konfliktin syistä. Erityisesti hän pyytää haastateltavaa kuvaamaan oman roolinsa konfliktissa. Haastattelussa suunnitellaan, mitä asioita haastateltava voisi tuoda yhteisessä sovittelutilaisuudessa esiin. Häntä pyydetään kertomaan, mitä hän itse olisi valmis tekemään konfliktin ratkaisemiseksi.

Sovittelutilaisuus Tilaisuus pyritään järjestämään viimeistään seuraavalla viikolla, kun yksilöhaastattelut on saatu päätökseen. Kaikkien konfliktiin ja sovitteluun osallistuvien täytyy olla paikalla. Sovittelija jakaa puheenvuorot. Määritetään yhdessä ongelma, lyhyesti. Kukin esittää kantansa ratkaisun mahdollisuudesta. Jos osallistujat näkevät sopimuksen teon mahdolliseksi, se kirjataan. Sovitaan pääasiassa minä-muodossa asioita, joita voidaan mitata tai seurata. Tähän varataan aikaa 2-3 tuntia. Kirjallinen sopimus jää vain työyhteisölle. He päättävät työnantajan kanssa, miten ja mihin siitä tiedotetaan.

Seurantatapaaminen Tilaisuus järjestetään sovittuna ajankohtana, esimerkiksi kolmen kuukauden kuluttua sovittelusta. Arvioidaan samalla työryhmällä sopimuksen toteutuminen. Tehdään jatkosuunnitelma. Varsinaiseen uuteen sovitteluun ei tässä kuitenkaan ryhdytä.

 Työyhteisösovittelun hinnasto vuonna 2024:

  • Yksilöhaastattelut 90 min  200,- + alv24%
  • Ryhmätilanteet 230,- + alv24% /tunti
  • Lisäksi tulevat matka- ja majoituskustannukset, jos sovittelu tehdään muualla kuin Rovaniemen kaupungissa.

040 706 0890

tyonohjaus.notkot@gmail.com