Taustani

Olen ensimmäiseltä koulutukseltani fysioterapeutti (1982). Sitä työtä tein julkisessa terveydenhuollossa seitsemän vuotta eri puolilla Suomea. Sen jälkeen toimin kymmenkunta vuotta kuntoutus-ohjaajana erikoissairaanhoidossa Lapissa. Työn ohella jatkoin opiskelua ja valmistuin Lapin yliopistosta 2003 yhteiskuntetieteen maisteriksi. pääaineena sosiologia. Kaikki opinnäytetyöt tein kuitenkin kuntoutuksen ja vammaisuuden alueelta. Jäin yliopistoon ja tutkin vammaisuutta vuoteen 2008. Sen jälkeen olen ollut 10 vuotta Lapin keskussairaalassa kuntoutussuunnittelijana.

Kuntoutustieteen väitöskirjani ”Vuorovaikutussuhteet ja valtaistuminen – kuntoutustyöntekijän ja vammaisen ihmisen näkemyksiä vammaisuudesta” tarkastettiin Lapin yliopistossa joulukuussa 2016. 

Väikkärin myötä omiksi Asiantuntemusteemoiksi ovat muodos-tuneet

Vuorovaikutus – kohtaaminen – valtaistuminen – kuntoutus – kuntoutusohjaus

Valmistuin voimavaralähtöiseksi työnohjaajaksi keväällä 2015. Dialogicin toteuttamassa 2,5 vuoden koulutuksessa kantavana perustana on ajattelu, että tuotamme jokainen oman todellisuutemme. Voimme muokata sitä puhumalla siitä. Puhumisessa tarvitsemme kuulijan, joka peilaa meille muokkaamaamme kuvaa ja hakee siitä olennaisia voimavaroja jatkokehittelyyn. Tällä periaatteella käyn dialogia ohjattavieni kanssa, kuullen, kuunnellen, kysyen ja kommentoiden.

Olen myös aikuiskouluttaja, olen tutkinut, kehittänyt ja opettanut jokseenkin kaikkea kuntoutukseen liittyvää. Keskeisiä teemojani ovat asiakaslähtöinen kohtaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa, sekä yleensä vuorovaikutus ja sen vaikutukset ihmisen käsitykseen itsestään ja kykyyn toimia itsenäisenä henkilönä yhteisöissä ja yhteiskunnas

040 706 0890

tyonohjaus.notkot@gmail.com