Työnohjaus on mainio työkalu työn kehittämiseen ja työntekijän työssä viihtymisen parantamiseen. Suomessa sitä kuitenkin käytetään liian vähän. Onnistunut ja työntekijöitä arvostava johtaminen on ensisijainen tekijä hyvän työntekijän työssä pysymiseksi. Sekä esimies että alainen hyötyvät työnohjauksesta omien rooliensa ja suhteidensa selkeyttämiseksi.

Työnohjaajat kuulevat monenlaisia syitä, miksi ihmiset eivät käytä työnohjausta. Niistä voi päätellä vääriä käsityksiä työnohjauksesta, sen saamisen ja antamisen edellytyksistä. Olen tähän koonnut joitain yleisiä ajatuksia työnohjauksesta tarkemmin pohdittavaksi.

”En tarvitse työnohjausta, ei ole ongelmia.”

Työnohjaus on työn ja työntekijän kehittämistä. Kun työssäsi ei ole ongelmia, voit kehittää tehokkaasti. Voit tunnistaa ja analysoida onnistumisia; tunnistat voimavarojasi ja työyhteisösi valmiuksia ja voit ottaa niitä käyttöön laajemmin.

> Töissä menee hyvin. Nyt kannattaa hyödyntää työnohjausta.

”Olen niin uupunut ja kuormittunut. Tarvitsen työnohjausta.”

Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Työnohjaaja auttaa sinua näkemään pahimman yli ja suunnittelemaan työtäsi. Jaksat jatkaa työssä. Yhdessä löydätte tapoja, miten saat tukea muilta työyhteisössäsi. Ehkä opit hiukan laskemaan omaa vaatimustasoasi. Jos näin pääset muutaman kuukauden suhteellisen tiiviillä esimerkiksi kahden viikon välein toteutuvalla työnohjauksella eteenpäin, pääset vähitellen kiinni varsinaiseen pitkäkestoiseen työnohjaukseen ja sen hyötyihin.

> Olet uupunut. Pohdi työterveyshuollossa, hyödytkö nyt työnohjauksesta vai kenties supportiivisista terapeuttisista keskusteluista.

”Työterveystarkastuksessa todettiin, että minulla on taipumus murehtia työssä liikaa. Olenko väärällä alalla?”

Työnohjauksessa voit tutkia omia persoonallisia piirteitäsi ja taipumuksiasi, hyvässä ja pahassa. Kun tunnistat, mikä on sinulle hyväksi, voit pohtia, voitko muun työyhteisön tuella kehittää työtäsi niin, että työsi on voimaannuttavampaa ja vähemmän kuormittavaa.

> Haluat tutkia itseäsi ja ammatillisia mahdollisuuksiasi. Työnohjaus on juuri sinua varten.

”Nautin työstä asiakkaiden kanssa. Esimies ja organisaation kuviot pystyvät silti tekemään työssä jaksamiseni lähes mahdottomaksi.”

Ilmeisesti muutkaan työpaikallasi eivät voi hyvin, ei esimieskään. Hyötyisitte työyhteisön työnohjauksesta, jossa esimieskin on mukana. Työnohjaaja saattaa onnistua rakentamaan sellaiset tilaisuudet, joissa onnistutte kertomaan, miltä teistä tuntuu. Saatatte huomata, että olitte ennen ymmärtäneet toisenne väärin. Löydätte halun muuttaa tapoja ja kuvioita. Esimies tarvitsee oman työnohjauksensa. Hänellä täytyy olla muukin paikka analysoida ja kehittää esimiehisyyttään kuin työyhteisö.

> Työyhteisösi ei ole yhtä tiimiä. Pitkäkestoinen työnohjaus voi tehdä teistä paremman työyhteisön.

”En saa työnohjausta, koska ei löydy pätevää ohjaajaa.”

Sopivan työnohjaajan löytäminen voi olla vaikeaa. Voi olla, että oman ammattialasi paras osaaja ei ole hyvä työnohjaaja, hän voisi olla pikemmin kouluttajasi. Työnohjaajan pitää olla osaava ja pätevä työnohjaajana. Hänellä pitää olla siihen asianmukainen koulutus. Jos hän on eri alalta kuin sinä, hän voi osata esittää kysymyksiä, joilla ammattikuntasi ”itsestäänselvyydet”, jotka on syytä romuttaa.

> Valitse työnohjaaja ennakkoluulottomasti. Valitse se, jonka olemus jotenkin miellyttää ja joka saa olosi tuntumaan helpolta.

”Apua, olen työssäni ihan yksin, välillä tuntuu, etten osaa mitään.”

Ehkä olet pian valmistumisesi jälkeen päässyt vaativaan ja itsenäiseen työhön. Haluaisit näyttää esimiehillesi, että he tekivät oikein valitessaan sinut. Sanotaan, että tutkintotodistus on lupa alkaa opetella itse työtä. Et voi opetella yksin, tarvitset peilauspinnan, jota vasten kehityt. On hyvä, jos työnohjaajasi tuntee hyvin sinun työsi ja alasi. Hän voi auttaa ja ohjata sinua myös työn sisällössä.

> Valitse ammattialasi tunteva koulutettu työnohjaaja, jonka seurassa sinun on helppo olla ja puhua.

 

Työterveyshuollot ovat avainasemassa. Hoitaja tai lääkäri voi tunnistaa työntekijän mahdollisuuden hyötyä työnohjauksesta ja suositella sitä. Kuulin jossain työterveyshuollossa edellytettävän työnohjausta ennen mahdollista uupumuksen vuoksi suositeltavaa sairaslomaa. Se on hyvä ajatus. Toki toivoisin, että työterveyshuollossa paljon nykyistä enemmän rohkaistaisiin ja ohjattaisiinkin ihmisiä hakemaan työnohjausta jo silloin, kun tunnistetaan työssä kuormitustekijöitä, jotka voisivat aiheuttaa uupumista.

Ehkä alueella toimivat työnohjaajat voisivat pitää työterveyshuoltoja ajan tasalla omasta työtilanteestaan. Työterveyshoitaja voisi jo työhöntulotarkastuksen yhteydessä kertoa työnohjausmahdollisuuksista. Se helpottaisi työnohjauksen hakemista ja sopivien työnohjaajien löytämistä. Työnohjauksesta puhuminen voisi tehdä sitä ja sen merkityksiä paremmin tunnetuksi ja lisätä sen käyttöä. Se olisi työpaikoilla kaikkien etu, niin työnantajan kuin tekijöidenkin, sekä esimiesten että rivityöntekijöiden, työyhteisöjen etu. Ja oikeasti, jos töissä sujuu paremmin, myös muualla sujuu paremmin.

– Tiina

Tiina Notko
kuntoutussuunnittelija YTT
työnohjaaja STOry